پایگاه اطلاع رسانی رایزنی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان............. کاربران محترم در مورد تعرفه های گمرکی، مناقصه ها، نمایشگاه های قزاقستان به سایت آن ها در قسمت پیوند های مفید مراجعه نمایند.
صفحه اصلی > پیوندهای مفید 

 

آدرس سفارت و سر کنسولگری ها

 

 پیوند های مهم تجاری و سرمایه گذاری در قزاقستان  :    

1-Chamber of International Commerce of Kazakhstan, ATAMEKEH

       Tel:+7(7172)919300,     www.palata.kz    ,   info@palata.kz

2-www.yellow-pages.kz

3-Businessreestr.kz

4-Commercial  Council  of IRAN  AND  KAZAKHSTAN

   Tel:+982166430222  ,  www.irkzbc.com  ,  info@irkzbc.com

5-National Export and Investment  Agency ”KAZNEXINVEST”

    Tel:+7(7172)919040       ,     www.kaznexivest.kz    , info@kaznexivest.kz

6-Ministry  for  Investment  and  Development of the  Republic  of Kazakhstan.

     Tel:+7(7172)754 411   ,   www.mid.gov.kz   ,     mid@mid.gov.kz

7-Investment  Committee of the Ministry  for  Investment  and  Development of  RK

     Tel:+7(7172)754585 ,   invest.mid.gov.kz   ,    callcentre@cominvest.kz

8-Investors   Service  Centre

  Tel:+7(7172)754540

9- http://www.slideshare.net/kzembassyusa/export-products-of-kazakhstan-2016

10- http://invest.gov.kz/uploads/files/2016/01/26/investors-guide-2016.pdf

 

لیست لینک ها و برخی آدرس های مفید