پایگاه اطلاع رسانی رایزنی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان............. کاربران محترم در مورد تعرفه های گمرکی، مناقصه ها، نمایشگاه های قزاقستان به سایت آن ها در قسمت پیوند های مفید مراجعه نمایند.
صفحه اصلی > آَشنایی با رایزن 

 

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور قزاقستان

 
نام و نام خانوادگی :

آنه دوردی ایران پناه

تلفن :

Tel:+7(7172)265361-4

نمابر:

Fax: +7(7172)265360

تلفن همراه:

Mobil: + 77756001484

آدرس:

آدرس: قزاقستان - آستانا - منطقه آكبولاك (3) - خيابان توکپانوا - پلاك23

 23No. Tokpanova Str. Akbulak 3 Dis. Astana, R. Kazakhstan, Embassy of the Islamic Republic of Iran

P.O.BOX:10000

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک:

ad.iranpanah@gmail.com