82
رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان - شرکت های ایرانی فعال در کشور هدف
پایگاه اطلاع رسانی رایزنی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان............. کاربران محترم در مورد تعرفه های گمرکی، مناقصه ها، نمایشگاه های قزاقستان به سایت آن ها در قسمت پیوند های مفید مراجعه نمایند.
صفحه اصلی > شرکت های ایرانی فعال در کشور هدف 

ليست شركتهاي ايراني فعال در تركمنستان

پس از استقلال تركمنستان در سال1991از اتحاد جماهير شوروي سابق

از همان ابتدا بدليل حسن همجواري وحمايت دولت وقت از كشور تازه تاسيس روابط تجاري ايران روبه افزايش نهادوشركتهاي بسيارخدمات فني ومهندسي در زيرساختهاي آن كشور فعاليت نمودند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ليست شركتهاي ایرانی فعال